عضو شوید !

اخبار داغ

هیات پیش انتخاب

cinema-elysee-chantilly-1-1

رود اسسوس

Rod ASSOUS

رئیس سینمای الیزه شهر شانتیئی

Christophe TARDIEU

کریستف تاردیو

Christophe TARDIEU

مدیرکل مجموعه کاخ اعظم شانتیئی

ابوالفضل جلیلی

ابوالفضل جلیلی

Abolfazl JALILI

کارگردان و سینماگر ایرانی

Caroline GODART

کارولین گودار

Caroline GODARD

معاون فرهنگی شهرداری شانتیئی

سید وحید یعقوبی

سید وحید یعقوبی

Seyedvahid YAGHOUBI

کارشناس هنری “مرکز ایران و فرانسه”