برگزار کنندگان:

مرکز ایران و فرانسه (سمن فرانسوی)Centre Franco-Iranien

 شهرداری شانتیئیMairie de Chantilly

مجموعه کاخ شانتیئیDomaine de Chantilly

 

مشارکت کنندگان و حامیان:

سینمای الیزه شهرشانتیئی Cinéma Elysée de Chantilly

مرکز توریسم شهرهای شانتیئی و سانلیس Office de Tourisme Chantilly-Senlis

شهرداری شهر سانلیس Mairie de Senlis

شرکت فیلم سازی “اول فیلم میلاد”

موسسه فرهنگی هنری “فراسوی اوج انتظار”

مدرسه مطالعات تصویر و صدا  ESIS

مدرسه وب، دیجیتال و ارتباطات صوتی تصویری ecitv

شرکت فیلم سازی “تندیس نقره ای” 

موسسه عالی  رشته روزنامه نگاری ISFJ

موسسه فرهنگی هنری “هفت هنر ماندگار” 

 موسسه عالی صوتی تصویری ISA

موسسه فرهنگی هنری “فانوس دریا”

دانشگاه سوربن-پاریس یک(لیسانس سینما)