گفتگو با عدنان مصلایی، نقاش، گرافیست ایرانی و طراح لوگو و پوستر فستیوال سینمای ایران در شانتیئی لوگوی هر موسسه، سازمان و یا رویداد یکی از اصلی ترین ارکان هویت بصری  آن ها به حساب می آید.بیشترین حضور را در تمام اجزا سازمان از سربرگ…